منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال 15-5-30

  • حاوی پتاسیم و نیتروژن مورد نیاز گیاه
  • مناسب برای مرحله رشد زایشی گیاه
  • مناسب برای استفاده در خاک های شور به علت نداشتن سدیم و کلر

کیاسم؛ تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی