منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان
کیاسم - تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی

درباره کیاسم

شرکت کیاسم فعالیت رسمی خود را از 1391 به عنوان یک شرکت دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه
ولیعصر (عج) آغاز نمود. این شرکت با اتکا بر موازین علمی و تحقیقاتی خود که با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه همراه بوده است و با اجر ا 20 طرح پژوهشی و فناورانه در طی سالهای اخیر موفق به کسب عناوین ارزشمندی در تولید نهاده های کشاورزی و حفظ حقوق کشاورزان شده است.

از امتیازات شرکت کیاسم

کیاسم - تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی

خط مشی شرکت کیاسم

کیاسم - تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی

استفاده از اعضای هیئت علمی مجرب و کارشناسان متبحر در شرکت کیاسم

کیاسم - تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی

اختصاص بخش قابل توجه ای از شرکت به محصولات ارگانیک و بیولوژیک

کیاسم - تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی

بهینه سازی کشاورزی از طریق ترویج و آموزش کشاورزی به کشاورزان

کیاسم - تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی

انطباق اقلام تولیدی کیاسم با شرایط اقلیمی ایران

کیاسم - تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی

حمایت و پشتیبانی علمی و فنی از مصرف کنندگان

کیاسم امیدوار است که با تولید محصولات ارگانیک و سالم که از مواد اولیه با کیفیت ایجاد شده است، کشاورزی را به سمت پایداری و تولید محصولاتی سالم سوق دهد، این اهم رقم نمی خورد مگر با همراهی شما بزرگواران. به امید دیدار شما در کنار خانواده کیاسم.