منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

جستجو در سایت

کودهای کشاورزی

سیترال کیا 10-5-10

معرفی : گرانول 10-5-10 سیترال، دارای خاصیت رها سازی تدریجی

کودهای کشاورزی

سیترال 15-5-30

معرفی : سیترال 15-5-30حاوی درصد بالایی از پتاسیم و فسفر

کودهای کشاورزی

سیترال 20-20-20

معرفی : سیترال NPK 20-20-20 یک کود عمومی حاوی فسفر،