منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

جستجو در سایت

عناصر ریز مغذی (سیترال)

سیترال رویال

معرفی : این محصول حاوی عناصر روی و نیتروژن می

عناصر ریز مغذی (سیترال)

سیترال بر

معرفی : سیترال بر با دارا بودن 5.6 درصد از

عناصر ریز مغذی (سیترال)

سیترال سه گانه

معرفی : سیترال سه گانه حاوی مقادیر مناسبی از عناصر

عناصر ثانویه

سیترال کلسیم

معرفی : سیترال کلسیم با دارا بودن 10 درصد کلسیم