منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

فعالیت ها و رویدادهای کیاسم

نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران 1400 ششمین دوره

شرکت تولید کننده کود ها و سموم کشاورزی کیاسم در نمایشگاه بین المللی کشاورزی تهران حضور خواهد یافت. نمایشگاه بین المملی کشاورزی تهران 1400 از تاریخ 14 دی ماه آغاز خواهد شد. منتظر قدوم سبز شما عزیزان هستیم.