منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

فعالیت ها و رویدادهای کیاسم

واحد نمونه صنعتی و شرکت دانش بنیان برتر در سال ۹۸