منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

روغن امولسیون شونده کیاسم (مایونز)

  • روغن معدنی و گیاهی با درجه سولفانسیون 92% به میزان 80%
  • روغن امولسیون شونده گیاهی از گروه هیدروکربن های الیفاتیک جهت کنترل تخم حشرات و کنه ها
  • درختان مثمر، غیر مثمر و درختان زینتی و برای شکستن نیاز سرمایی در درختانی مانند پسته در زمستان کاربرد دارد
  • به عنوان ماده همراه جهت افزایش تاثیر افت کش ها