منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

رانشو – یوریک سولفات

  • قابلیت استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای، تحت فشار و زیر سطحی
  • قابلیت خارج نمودن سدیم موجود در خاک های شور سدیمی
  • افزایش نفوذپذیری اب در خاک و کمک به توسعه سیستم ریشه ی گیاهان
  • بر خلاف اسید سولفوریک نیتروژن خاک را تقویت می کند
  • دارای PH بسیار اسیدی
  • خنثی سازی آهک موجود در خاک