منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال کیا 10-5-10

معرفی :

گرانول 10-5-10 سیترال، دارای خاصیت رها سازی تدریجی عناصر بوده و علاوه بر سه عنصر پر مصرف ازت، فسفر و پتاسیم حاوی عناصر کم مصرف (مس، آهن، روی و منگنز) می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 10
فسفر (P2O5) 5
پتاسیم محلول (K2O) 10
آهن (Fe) 1
روی (Zn) 0.5
منگنز (Mn) 0.5
مس (Cu) 0.1

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات میزان مصرف زمان و نوبت مصرف روش مصرف
باغی 2-3 کیلوگرم به ازای هر درخت در زمستان بصورت چالکود
زراعی و گلخانه 200-300 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت بصورت آماده سازی