منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

30-5-15

معرفی :

سیترال 30-5-15 حاوی درصد بالایی از پتاسیم و فسفر کاملا محلول در آب بوده و به راحتی توسط گیاه جذب می شود. این محصول در طیف وسیعی از محصولات زراعی و باغی قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 15
فسفر قابل استفاده (P2O5) 5
پتاسیم محلول در آب (K2O) 30

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات آبیاری (کیلوگرم در هکتار) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 30-40 2 تا 3 نوبت از زمان تشکیل میوه تا برداشت
گیاهان زراعی 20-30 پس از گلدهی تا زمان برداشت، تکرار بسته به نیاز گیاه
سبزی، صیفی و گلخانه ای 25-30 پس از گلدهی تا زمان برداشت، تکرار بسته به نیاز گیاه