منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال 20-20-20

معرفی :

سیترال NPK 20-20-20 یک کود عمومی حاوی فسفر، پتاسیم و ازت کاملا محلول در آب است که به راحتی توسط گیاه جذب می شود. این ترکیب جهت استفاده در سیستم های آبیاری یا در کشت های خاکی همراه با آب و محلول پاشی مناسب بوده و در طیف وسیعی از محصولات زراعی و باغی قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 20
فسفر (P2O5) 20
پتاسیم محلول (K2O) 20

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات آبیاری (کیلوگرم در هکتار) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 20-30
گیاهان زراعی 10-20 در ابتدای فصل رشد
سبزی، صیفی و گلخانه ای 15-30