منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال 12-12-36

معرفی :

کود NPK 12-12-36دارای درصد بالایی از پتاسیم می باشد به همین دلیل به آن کود پتاس بالا نیز می گویند که موجب افزایش کیفیت محصولات، مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی و … می گردد و در طیف وسیعی از محصولات زراعی و باغی قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 12
فسفر (P2O5) 12
پتاسیم محلول (K2O) 36

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات آبیاری (کیلوگرم در هکتار) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 30-40 2 تا 3 نوبت از زمان تشکیل میوه تا برداشت
گیاهان زراعی 20-30 پس از گلدهی تا زمان برداشت، تکرار بسته به نیاز گیاه
سبزی، صیفی و گلخانه ای 25-30 پس از گلدهی تا زمان برداشت تکرار بسته به نیاز گیاه