منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال 10-52-10

معرفی :

این کود دارای درصد بالایی از عنصر فسفر می باشد، فسفر عنصری ضروری برای چند مکانیسم کلیدی در گیاه است، موجب توسعه ریشه، استحکام ساقه و افزایش عملکرد تولید محصول می شود و در طیف وسیعی از محصولات زراعی و باغی قابل استفاده می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 10
فسفر (P2O5) 52
پتاسیم محلول (K2O) 10

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات آبیاری (کیلوگرم در هکتار) زمان و نوبت مصرف
زراعی 10-20 کیلوگرم
باغی 20-30کیلوگرم در ابتدای فصل رشد
سبزی، صیفی و گلخانه ای 15-30 کیلوگرم