منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال 7-7-7

معرفی :

کود گرانول 7-7-7 سیترال با دارا بودن نسبت متعادلی از نیتروژن، فسفات و پتاسیم یک ترکیب ایده آل برای تامین مواد مغذی مورد نیاز گیاهان می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 7
فسفر (P2O5) 7
پتاسیم محلول (K2O) 7

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات میزان مصرف زمان و نوبت مصرف روش مصرف
باغی 1-3 کیلوگرم به ازای هر درخت در زمستان بصورت چالکود
زراعی و گلخانه 300-400 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت بصورت آماده سازی