منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال اوره فسفات

معرفی :

کود اوره فسفات سیترال، حاوی 17 درصد نیتروژن و 44 درصد فسفر می باشد که علاوه بر تامین هم زمان این دو عنصر، موجب کاهش pH خاک های قلیایی و در نتیجه افزایش جذب عناصر ریز مغذی می گردد. این محصول یک استارتر مناسب برای ابتدای فصل رشد درختان می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 17
فسفر محلول در آب (P2O5) 44
حداکثر رطوبت 0.5
pH محلول 10 درصد 2-2.5

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول میزان مصرف (کیلوگرم/هکتار) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه

گیاهان زراعی
50-70

20-30

1 تا 2 نوبت در طول دوره ی رشد
سبزی، صیفی و گلخانه ای 20-30 2 تا 3 نوبت در طول دوره ی رشد