منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال – کلسیم

  • بر طرف کننده کمبود کلسیم در گیاه
  • حاوی کلسیم کلات شده با اسید امینه گلیسین
  • کمک به افزایش عملکرد و بهبود کیفیت
  • سرعت جذب بالاتر نسبت به سایر کلات ها