منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال – کلسیم بُر

حاوی کلسیم کلات شده با گلیسین جهت بر طرف تمودن نیاز گیاه باعث زودرسی نسبی محصول، کاهش ریزش میوه و بهبود خاصیت انبار داری حلالیت بسیار بالا افزایش مقاومت در مقابل قارچ های عامل پوسیدگی در گیاهان