منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال – کا 25

  • حاوی پناسیم فرموله شده با گلیسین برای جذب سریع برگی
  • افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی
  • بهبود مقاومت گیاه در برابر یخ زدگی