منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال – سه گانه

  • تامین عناصر غذایی ریز مغذی گیاه (آهن، منگنز، روی)
  • افزایش متابولیسم گیاهی
  • حاوی مقادیر زیاد از عناصر ریز مغزی کلات شده با اسید امینه
  • حلالیت و قابلیت جذب بالا