منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال فروت ست

  • حاوی عناصر روی، بُر و نیتروژن برای تکمیل مرحله زایشی
  • مصرف این کود در زمان تورم جوانه، برای تقویت رشد لوله گرده و تشکیل میوه
  • افزایش استحکام سلول ها و تقویت مقاومت گیاه در برابر تنش ها