منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

عناصر ریز مغذی (سیترال)

عناصر ریز مغذی (سیترال)

سیترال گرانول

معرفی : سیترال گرانول 5-2-5 با دارا بودن درصد مناسبی

عناصر ریز مغذی (سیترال)

سیترال کیامیکس

معرفی : سیترال کیامیکس حاوی مقادیر مناسبی از نیتروژن، پتاسیم،

عناصر ریز مغذی (سیترال)

سیترال فروکا

معرفی : سیترال فروکا حاوی 6% درصد آهن کلاته است

عناصر ریز مغذی (سیترال)

فروتسال

معرفی : سیترال فروتسال با دارا بودن درصد مناسبی از

عناصر ریز مغذی (سیترال)

سیترال فروت ست

معرفی : سیترال فروت ست با دارا بودن درصد مناسبی

عناصر ریز مغذی (سیترال)

سیترال رویال

معرفی : این محصول حاوی عناصر روی و نیتروژن می

عناصر ریز مغذی (سیترال)

سیترال بر

معرفی : سیترال بر با دارا بودن 5.6 درصد از

عناصر ریز مغذی (سیترال)

سیترال سه گانه

معرفی : سیترال سه گانه حاوی مقادیر مناسبی از عناصر