منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

کنترل شیمیایی علف­های هرز پهن برگ

علف­هرز به گياهي گفته مي­شود که به صورت ناخواسته در جايي سبز شده باشد. براي مثال روئيدن جو در مزرعه يولاف بيشتر اوقات به عنوان علف­هرز در نظر گرفته مي­شود. از نظر کشاورز، علف­هرز هر گياه غير مفيد، ناخواسته و يا مضر است که در مزرعه مشاهده گردد و يا پتانسيل تجاوز به مزرعه را داشته باشد. علف­هاي هرز به عنوان يک آسيب جدي در توليد محصولات کشاورزی شناخته می­شوند. محصولات و علف­هاي هرز بر سر منابعي چون نور، آب و مواد غذايي رقابت کرده و از اين طريق باعث نقصان رشد و عملکرد مي­شوند.

بسياري از علف­هاي هرز داراي ترشحات سمي(فيتو توکسين) از برگ يا ريشه بوده و يا اين مواد از تجزيه بقاياي آنها حاصل می­شود و وجود چنين علف­هاي هرزي در مزرعه باعث کاهش رشد محصول مي­گردد. علف­هاي هرز همچنین ميزبان آفات و امراض گياهي بوده و بصورت منشاء آلودگي عمل مي­کنند. علف­هاي هرز در عمليات زراعي اختلال ایجاد کرده  و با رشد در جوی­ها و کانال­هاي آبرساني و زهکشي موجب اتلاف آب بصورت تعرق و نشت عمقي گشته و ظرفيت انتقال آب توسط اين جوي­ها و کانال­ها را کاهش مي­دهد.

توسعه ­ی علف­های هرز

نحوه پراکنش و قدرت توسعه علف­هرز تعيين کننده­ روش و مشکلات کنترل آنها است. به همين دليل شناخت چگونگي و پتانسيل گسترش علف­هاي هرز ضرورت دارد.

علف­های هرز به روش­های متفاوت  وارد مزرعه می­شوند:

  • ناخالصي­هاي بذر گياهان زراعي عامل مهمي در گسترش علف­هاي هرز تحت شرايط کشاورزي سنتي و نيمه سنتي بشمار مي­روند.
  • بذر بعضي از علف­هاي هرز داراي زوايدي هستند که توسط آنها به بدن حيوانات چسبيده و به اين طريق به مسافت­هاي زيادي انتقال مي­يابند.
  • بسياري از بذرها پس از بلعيده شدن بوسيله حيوان انتقال يافته و با مدفوع به خاک برگردانده مي­شوند.
  • کودهاي حيواني تازه، نيز منبع مهمي از بذر علف­هرز محسوب مي­گردند.
  • وجود زوايد روي بذر علف­ها و سبکي آنها به انتقال­شان توسط باد کمک کرده و به اين طريق بذرها تا کيلومترها از محل توليد پراکنده مي­شوند.
  • وجود ترکيبات واکسي روي پوسته بذر بعضي از علف­هاي هرز امکان پراکنش آنها توسط آب­هاي جاري را به وجود مي­آورد.
  • ماشين­آلات کشاورزي مي­توانند قطعات ريشه و بذر علف­ها را همراه با گل و لاي انتقال دهند.

دوره بحرانی کنترل علف­های هرز

دوره بحراني زماني است که براي جلوگيري از کاهش عملکرد گياه زراعي، لازم است کنترل علف­هاي هرز در طول آن دوره صورت گيرد. کنترل علف­هاي هرز پس از اين دوره با اينکه خسارت ناشي از رقابت را کاهش مي­دهد، ولي اثر آن به اندازه­ي کنترل علف­هاي هرز در دوره بحراني نيست.

کنترل شیمیایی علف­های هرز

استفاده از سموم شیمیایی همچون توفوردی(2، 4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید) + MCPA از روش­های موثر جهت کنترل علف­های هرز پهن برگ در مزارع ذرت، گندم و جو است. این علف­کش به دلیل خاصیت انتخابی، کارایی و توانایی کنترل دامنه وسیعی از علف­های هرزدر زمره رایج­ترین علف­کش­های مورد استفاده در دنیا می­باشد. دلیل دیگر محبوبیت آن، فرمولاسیون تجاری توفوردی است که به آسانی در آب حل می­شود و سبب نفوذ سریعتر علف­کش در برگ­ها و ریشه­ها و کارایی بهتر آن می­گردد.

فرمولاسیون: 5/67 درصد مایع قابل حل در آب

راهنمای مصرف:

محصولاتعلف ­هرزمیزان مصرفزمان مصرف
غلات( گندم و جو)علف­های هرز پهن­ برگ شامل خردل وحشی،  تربچه وحشی، شلمی، انواع خلر وحشی، انواع پنیرک، انواع شقایق، انواع ماشک، کنگر وحشی، شیرین بیان، سلمه تره، پیچک، تلخه2-1
لیتر در هکتار
از پنجه زنی تا تشکیل ساقه گندم و جو