منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال کود آلی مایع ماهی

معرفی :

کود ماهی سیترال با دارا بودن عناصر پر مصرف، هیومیک اسید و مواد آلی موجب افزایش رشد ریشه و اندام های هوایی و در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت محصول و باروری خاک می گردد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد وزنی- وزنی (W/W) درصد وزنی-حجمی (W/V)
نیتروژن کل (N) 6 7.5
فسفر قابل استفاده (P2O5) 3 3.75
پتاسیم محلول در آب (K2O) 4.3 5.3
هیومیک اسید (HA) 6 7.5
ماده آلی (O.M) 21.5 26.9

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول مقدار مصرف زمان و نوبت مصرف
سبزی، صیفی 18-20 از ابتدای فصل رشد تا قبل از برداشت
درختان میوه 30-40 از ابتدای فصل رشد تا قبل از برداشت
محصولات گلخانه ای 15-18 از ابتدای فصل رشد تا قبل از برداشت