منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال کافیک (فسفیت پتاسیم)

معرفی :

سیترال کافیک علاوه بر اینکه یک منبع مناسب جهت تامین هم زمان فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه می باشد، موجب افزایش مقاومت گیاه نسبت به بیماری های قارچی، افزایش توسعه ریشه، افزایش کمیت و کیفیت محصول و … می شود.در این محصول فسفر به شکل فسفیت می باشد که موجب افزایش سرعت انتشار در اندام های گیاهی می شود. این ترکیب کاملا محلول در آب بوده و قابل استفاده در طول فصل رشد گیاه می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
پتاسیم محلول در آب (K2O) 20

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول کود آبیاری (لیتر در هکتار) محلول پاشی (لیتر) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 6-10 2-2.5 در هزار لیتر آب 2-3 بار در شروع فصل و تکرار در صورت نیاز گیاه به فاصله یک ماه
گیاهان زراعی 5-7 در هکتار 1-1.5 2-3 بار در شروع فصل و تکرار در صورت نیاز گیاه به فاصله یک ماه