منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال کافیتو (استات پتاسیم)

معرفی :

سیترال کافیتو با دارا بودن فرمول تخصصی برای جذب سریع برگی یک منبع مناسب جهت تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
پتاسیم محلول در آب (K2O) 25

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات میزان مصرف (لیتر در هکتار) زمان و نوبت مصرف
زراعی 0.5-1 در طی مرحله پنجه زنی و رشد برگی دو مرتبه تکرار شود
باغی 0.5-0.75 در میان فصل رشد تا 1 هفته قبل از برداشت