منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال کلسیم بر

معرفی :

کود کلسیم بر سیترال با دارا بودن 10 درصد کلسیم محلول موجب استحکام دیواره های سلولی شده و عوارضی مانند لکه پوست استخوانی پسته و پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی را کاهش می دهد. حضور 0.5 درصد عنصر بر در این ترکیب به جذب و انتقال کلسیم در اندام های گیاهی کمک کرده و میزان عملکرد این محصول را افزایش می دهد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 3
کلسیم محلول (Ca) 10
بر محلول (B) 0.5

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات میزان مصرف (لیتر) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 1-1.5 در هزار لیتر آب 1-2 نوبت در طول دوره رشد
گیاهان زراعی 1 در هر هکتار 1-2 در ابتدای طول دوره رشد میوه
سبزی، صیفی 1 در هر هکتار 1-2 نوبت در طول دوره رشد محصول
گلخانه ای 1 در هزار لیتر آب 1-2 نوبت در طول دوره رشد محصول