منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال کلسیم

معرفی :

سیترال کلسیم با دارا بودن 10 درصد کلسیم محلول جهت تقویت سلول های گیاهی، رشد گیاه، توسعه ریشه، کیفیت گلدهی و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی مناسب می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 5
کلسیم محلول (Ca) 10

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

محصولات محلول پاشی (لیتر) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 1-1.5 در هزار لیتر آب بعد از تشکیل میوه، تکرار بسته به شدت کمبود و نیاز گیاه
گیاهان زراعی 1در هر هکتار با شروع فصل رشد، تکرار بسته به شدت کمبود و نیاز گیاه
سبزی، صیفی 1 در هر هکتار با شروع فصل رشد، تکرار بسته به شدت کمبود و نیاز گیاه
گلخانه ای 1 در هزار لیتر آب با شروع فصل رشد، تکرار بسته به شدت کمبود و نیاز گیاه