منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال هیومیک اسید مایع

معرفی :

هیومیک اسید سیترال، ترکیبی موثر جهت حاصلخیزی و اصلاح خواص فیزیکی و شیمیایی خاک می باشد. مصرف این محصول، گیاهان را در مقابل تنش های محیطی مقاوم کرده و به دلیل دارا بودن مواد مغذی قابل جذب موجب افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی می شود.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 4.5
فسفر قابل استفاده (P2O5) 3
پتاسیم محلول در آب (K2O) 3
هیومات پتاسیم 13
شماره ثبت ماده کودی: 24972

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول میزان مصرف (لیتر در هکتار) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 30-40 در طول دوره رشد تکرار بسته به نیاز گیاه
گیاهان زراعی 10-20 در طول دوره رشد تکرار بسته به نیاز گیاه
سبزی، صیفی 10-20 در طول دوره رشد تکرار بسته به نیاز گیاه
محصولات گلخانه ای 15-20 در طول دوره رشد تکرار بسته به نیاز گیاه