منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال رانشو (یوریک سولفات)

معرفی :

یوریک سولفات سیترال علاوه بر اصلاح pHخاک های آهکی، نیتروژن مورد نیاز گیاه را به آرامی رهاسازی و تامین کرده و از تجزیه ی سریع اوره در خاک و خارج شدن نیتروژن از دسترس گیاه جلوگیری می کند. یوریک سولفات قابلیت استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای، تحت فشار و زیر سطحی را دارا می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 17
گوگرد محلول (S) 18
شماره ثبت ماده کودی: 91126

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول میزان مصرف
درختان میوه 40-80 لیتر در هکتار
گیاهان زراعی لیتر30-40
سبزی، صیفی و گلخانه ای 10-20 لیتر