منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال مرغی

معرفی :

کود مرغی مایع سیترال، منبعی قوی از مواد مغذی است و قابلیت مصرف در اکثر زمین های باغی و زراعی را دارا می باشد. این کود حاوی عصاره کود مرغ، عناصر ماکرو، مواد هیومیکی ، مواد آلی و ترکیبات مفیدی است که موجب افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی می گردند.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 4
فسفر قابل استفاده (P2O5) 2.5
پتاسیم محلول در آب (K2O) 4
هیومیک اسید (HA) 10
فولویک اسید (F) 0.5
ماده آلی (O.M) 19

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول مقدار مصرف زمان و نوبت مصرف
سبزی، صیفی 15-20 با شروع فصل بسته به نیاز گیاه و شدت کمبود، تکرار به فاصله 15 تا20 روز
درختان میوه 15-20 با شروع فصل بسته به نیاز گیاه و شدت کمبود، تکرار به فاصله 15 تا20 روز
محصولات گلخانه ای 20-25 با شروع فصل بسته به نیاز گیاه و شدت کمبود، تکرار به فاصله 15 تا20 روز