منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

عناصر پرمصرف

اصلاح خاک‌­های آهکی

کمبودآب و عناصر غذایی از موثرترین عوامل محدود کننده تولید محصولات کشاورزی، تلقی می­شوند. تنش عناصر غذایی ممکن است ناشی از کمبود یا زیاد بود

Read More »

بردو کیا

معرفی : بردو کیا یک قارچ کش و باکتری کش حفاظتی – تماسی است که به علت دانه بندی بسیار ریز، چسبندگی بالا و تثبیت

Read More »