منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال گرانول

معرفی :

سیترال گرانول 5-2-5 با دارا بودن درصد مناسبی از عناصر پر مصرف و کم مصرف جهت بهبود کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی بسیار مفید بوده و به دلیل داشتن عناصری مانند گوگرد و کلسیم موجب بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و تنظیم pH می گردد.

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 5
فسفر قابل استفاده (P2O5) 2
پتاسیم محلول در آب (K2O) 5
آهن محلول (Fe) 5
روی محلول (Zn) 2
منگنز محلول (Fe) 3
مس محلول (Cu) 0.1
کلسیم محلول در آب (CaO) 0.0002
گوگرد محلول (SO4) 17

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول میزان مصرف زمان مصرف روش مصرف
درختان میوه 0.5 تا 1 کیلوگرم به ازای هر درخت در زمستان به صورت چالکود
گیاهان زراعی و گلخانه ای 100 تا 150 کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت به صورت آماده سازی