منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال کیامیکس

معرفی :

سیترال کیامیکس حاوی مقادیر مناسبی از نیتروژن، پتاسیم، روی، آهن، منگنز، مس و منیزیم بوده و جهت رفع نیاز گیاه به این عناصر بسیار موثر می باشد.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 7
نیتروژن آمونیاکی 4
پتاسیم محلول در آب (K2O) 2
روی محلول (Zn) 6
آهن محلول (Fe) 5
منگنز محلول (Fe) 6
مس محلول (Cu) 0.5
منیزیم محلول (Mg) 1

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول میزان مصرف (کیلوگرم/هکتار) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 150-200 چالکود و حداکثر یک ماه قبل از جوانه زنی
گیاهان زراعی 50-100 همراه با کود پایه و قبل از کشت
سبزی، صیفی و گلخانه ای 50-100 چالکود و قبل از کاشت به طور یکنواخت