منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال فروکا

معرفی :

سیترال فروکا حاوی 6% درصد آهن کلاته است که موجب بهبود بسیاری از فرایند های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه مانند کاهش میزان نیترات، تنظیم فعالیت آنزیم ها و فتوسنتز می شود. این کود حلالیت بالایی دارد و بهترین گزینه جهت استفاده در خاک های قلیایی است زیرا به راحتی توسط گیاه جذب می شود.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
آهن کلاته 6

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول میزان مصرف (کیلوگرم/هکتار) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 3-5 در طول فصل رشد
گیاهان زراعی 2-3 در طول فصل رشد
سبزی، صیفی و گلخانه ای 2-3 در طول فصل رشد