منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

سیترال فروت ست

معرفی :

سیترال فروت ست با دارا بودن درصد مناسبی از عناصر نیتروژن، روی و بر موجب افزایش رشد و توسعه گیاه، افزایش تعداد جوانه‌های زایشی، گلدهی و تشکیل میوه، عدم ریزش جوانه‌ها، ممانعت از سرمازدگی درختان و… می‌شود و در نتیجه افزایش عملکرد و بازدهی درختان را به دنبال دارد. این عناصر به سرعت توسط گیاه جذب می شوند.

ویژگی ها :

تجزیه ضمانت شده :

عنصر درصد (w/w)
نیتروژن کل (N) 8.3
بر محلول (B) 0.5
روی محلول (Zn) 10

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

نوع محصول میزان مصرف (لیتر) زمان و نوبت مصرف
درختان میوه 1-2در هزار لیتر آب در زمان تورم جوانه و پس از برداشت
گیاهان زراعی 1-1.5 در هکتار پیش از تشکیل گل آذین