منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و پارک علم و فناوری کرمان

اکسی کلرور مس

معرفی :

اکسی کلرور مس یک قارچ کش-باکتری کش حفاظتی است که به صورت پودر قابل اختلاط در آب (WP 35%) جهت کنترل طیف وسیعی از بیماری های درختان میوه سردسیری، هسته دار، سبزی و صیفیجات، مرکبات و غیره کاربرد دارد.

دستورالعمل و پیشنهاد مصرف :

بیماری زمان و میزان مصرف
گموز مرکبات با مشاهده بیماری، دوغاب 1%
پیچیدگی برگ هلو در پاییز موقع ریزش برگ ها، نوبت دوم هنگام تشکیل میوه، محلول پاشی 3 در هزار
پوسیدگی گل آذین خرما محلول پاشی 2 در هزار
سفیدک داخلی جالیز با مشاهده اولین آثار بیماری، محلول پاشی به نسبت 3 در هزار
سفیدک داخلی سبزیجات با مشاهده بیماری 1-2کیلوگرم در هکتار