دسته بندی: کود های مرغی غنی شده

کودسیترال مرغی

۱۵ آبان ۱۳۹۶ در ۱۰:۵۷ توسط riton

ویژگی ها: ۱- حاوی ماده آلی طبیعی ۲-تامین کننده ماده آلی در خاک های فقیر ۳- افزایش حاصلخیزی خاک پیشنهاد مصرف: محصولات زراعی محصولات باغی سبزیجات   توجه: خودداری از مصرف بیش از مقادیر توصیه شده در خاک های شور و کم آب در صورت نیاز به اختلاط با کود ها و سموم ،ابتدا آزمایش در سطح محدود ادامه مطلب را بخوانید