دسته بندی: عناصر پر مصرف

کود سیترال ۱۰-۵۰-۱۰

۱۴ فروردین ۱۳۹۷ در ۹:۴۹ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-افزایش عملکرد و انبار داری محصول ۲- دارای حلالیت بسیار بالا ۳-افزایش مقاومت گیاه به استرس های محیطی ۴-فاقد کلر پیشنهاد مصرف: نوع مصرف میزان مصرف زمان مصرف نام محصول کود آبیاری،محلول پاشی ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هکتار ،۳-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب در اولین آبیاری و بعد از تشکیل میوه در مراحل اولیه و مراحل ادامه مطلب را بخوانید

کود سیترال۰-۶۱-۱۴

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۲۶ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-برطرف کننده کمبود نیتروژن و فسفر درگیاه ۲-قابل توصیه و مصرف برای انواع گیاهان زراعی ،باغی و زینتی ۳-مناسب جهت رشد رویشی به ویژه ریشه زایی و افزایش حجم ریشه در گیاه ۴-مناسب جهت افزایش گل و جوانه های بارده پیشنهاد مصرف : نوع مصرف میزان مصرف زمان مصرف نام محصول کود آبیاری،محلول پاشی ۱۰-۱۵ کیلوگرم ادامه مطلب را بخوانید

سیترال هیومیک

۹ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۵۰ توسط مدیر سایت

ویژگی ها : ۱- حاوی ترکیبات ارگانیک که باعث بهبود جذب مواد مغذی و محرک تولید آنزیم های گیاهی ۲-سبب افزایش مقاومت گیاه در سرایط استرس ۳-باعث تقویت سنتز قند و نشاسته در گیاه پیشنهاد مصرف: محصولات زراعی محصولات باغی سبزیجات   نوجه: اجتناب از مخلوط نمودن با کودهای کلسیمی و ترکیبات اسیدی ادامه مطلب را بخوانید

کود سیترال ۲۰-۲۰-۲۰

۸ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۵۹ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-کود مناسب برای تمام گیاهان در تمامی مراحل رشد ۲-مناسب برای محلول پاشی و استفاده در انواع سیستم های آبیاری ۳-صد در صد قابل حل در آب و قابل جذب از ریشه و برگ پیشنهاد مصرف: برای رختان میوه،گیاهان صنعتی(چغندر،پنبه،نیشکر)،سبزیجات و صیفی جان،غلات و دانه های روغنی،گل و گیاه زینتی،گیاهان علوفه ای،پسته   توجه: در صورت ادامه مطلب را بخوانید

کود سیترال ۳۶-۱۲-۱۲

۸ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۴۳ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-افزایش عملکرد و انبار داری محصول ۲-افزایش مقاومت گیاه به استرس های محیطی(خشکی،سرمازدگی) ۳-مقاوم سازی گیاه در مقابل عوامل بیماری زا و آفات ۴-مانع از گرسنگی پنهان گیاه به علت مقادیر بالای پتاسیم ۵-دارای حداکثر جذب از ریشه ۶-فاقد کلر و سدیم پیشنهاد مصرف: برای رختان میوه،گیاهان صنعتی(چغندر،پنبه،نیشکر)،سبزیجات و صیفی جان،غلات و دانه های روغنی،گل و ادامه مطلب را بخوانید

کود سیترال ۵۲-۰-۰

۸ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۴۰ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-قابل توصیه برای همه خاکها (به خصوص خاک های قلیایی) ۲-تغلیظ شیره گیاهی و افزایش مقاومت گیاه به استرس ها ۳-بهترین منبع عاری از نیتروژن ۴-شستشوی رسوبات سیستم های آبیاری قطره ای به دلیل خاصیت اسیدی پیشنهاد مصرف: برای رختان میوه،گیاهان صنعتی(چغندر،پنبه،نیشکر)،سبزیجات و صیفی جان،غلات و دانه های روغنی،گل و گیاه زینتی،گیاهان علوفه ای،پسته   توجه: ادامه مطلب را بخوانید

کود سیترال ۴۳-۳-۱۵

۸ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۳۸ توسط مدیر سایت

ویژگی ها : ۱- مناسب برای استفاده در زمان رشد زایشی گیاه ۲-فاقد سدیم،کلر و بر و کاملا محلول در آب ۳-مناسب برای استفاده در خاک های شور پیشنهاد مصرف: برای رختان میوه،گیاهان صنعتی(چغندر،پنبه،نیشکر)،سبزیجات و صیفی جان،غلات و دانه های روغنی،گل و گیاه زینتی،گیاهان علوفه ای،پسته   توجه: در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم ادامه مطلب را بخوانید

کودسیترال ۱۰-۵-۵۰

۸ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۱۷ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی ۲-حاوی ریز مغذی های ضروری و مورد نیاز گیاه به صورت کلات ۳-باعث زودرسی و رنگ آوری محصول پیشنهاد مصرف: برای رختان میوه،گیاهان صنعتی(چغندر،پنبه،نیشکر)،سبزیجات و صیفی جان،غلات و دانه های روغنی،گل و گیاه زینتی،گیاهان علوفه ای،پسته   توجه: در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و ادامه مطلب را بخوانید