دسته بندی: کود

کود سیترال ۱۰-۵۰-۱۰

۱۴ فروردین ۱۳۹۷ در ۹:۴۹ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-افزایش عملکرد و انبار داری محصول ۲- دارای حلالیت بسیار بالا ۳-افزایش مقاومت گیاه به استرس های محیطی ۴-فاقد کلر پیشنهاد مصرف: نوع مصرف میزان مصرف زمان مصرف نام محصول کود آبیاری،محلول پاشی ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هکتار ،۳-۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب در اولین آبیاری و بعد از تشکیل میوه در مراحل اولیه و مراحل ادامه مطلب را بخوانید

کود سیترال۰-۶۱-۱۴

۲۶ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۲۶ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-برطرف کننده کمبود نیتروژن و فسفر درگیاه ۲-قابل توصیه و مصرف برای انواع گیاهان زراعی ،باغی و زینتی ۳-مناسب جهت رشد رویشی به ویژه ریشه زایی و افزایش حجم ریشه در گیاه ۴-مناسب جهت افزایش گل و جوانه های بارده پیشنهاد مصرف : نوع مصرف میزان مصرف زمان مصرف نام محصول کود آبیاری،محلول پاشی ۱۰-۱۵ کیلوگرم ادامه مطلب را بخوانید

سیترال هیومیک

۹ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۵۰ توسط مدیر سایت

ویژگی ها : ۱- حاوی ترکیبات ارگانیک که باعث بهبود جذب مواد مغذی و محرک تولید آنزیم های گیاهی ۲-سبب افزایش مقاومت گیاه در سرایط استرس ۳-باعث تقویت سنتز قند و نشاسته در گیاه پیشنهاد مصرف: محصولات زراعی محصولات باغی سبزیجات   نوجه: اجتناب از مخلوط نمودن با کودهای کلسیمی و ترکیبات اسیدی ادامه مطلب را بخوانید

سترال سه گانه Fe+Zn+Mn

۹ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۴۱ توسط مدیر سایت

ویژگی ها : ۱-حاوی فرمول مقادیر ویژه با مقادیر زیاد از ریز مغذی های کلات شده با آمینو اسید ۲-یک کود ایده ال برای رفع و کمبود عناصر غذایی ۳-حاوی نیتروژن برای جذب سریع و کامل سایر عناصر غذایی موجود در کود پیشنهاد مصرف: درختان میوه درختان میوه(هسته دار) پسته توت فرنگی و تمشک و ... مرکبات   ادامه مطلب را بخوانید

سیترال اس پلاس

۹ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۳۵ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-قابلیت جذب بالا ،بر طرف نمودن و تامین گوگرد و پتاسیم در گیاه ۲-محلول صد در صد قابل حل در آب و ایجاد پوشش یکنواخت روی برگ بدون نیاز به هم زدن سم پاش ۳-مقاوم نمودن گیاه در برابر استرس های محیطی و نقش محافظتی در برابر برخی عوامل بیماری زای گیاهی و آفات پیشنهاد مصرف: ادامه مطلب را بخوانید

سیترال آمینو روی

۹ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۲۴ توسط مدیر سایت

ویژگی ها : ۱-حاوی روی کلات شده با آمینو اسید جهت رفع کمبود عنصر روی در گیاه ۲-افزایش دهنده قابلیت روی در گیاهان ۳-دارای pHمناسب برای گیاهان جهت عنصر روی پیشنهاد مصرف: محصولات زراعی محصولات باغی و گلخانه ای   توجه: در صورت اختلاط با سایر کودها و سموم ،ابتدا آزمایش در سطح محدود ادامه مطلب را بخوانید

سیترال فروت ست

۸ اسفند ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۴ توسط مدیر سایت

ویژگی ها : ۱-حاوی روی بر و ازت ۲-تامین نیاز غذایی جوانه های بارده ،پرچم و مادگی ۳-موجب بالا بردن مقاومت گیاه در مقابل تنش ها ۴-قابلیت جذب بالا از طریق جوانه و برگ پیشنهاد مصرف: محصولات زراعی   توجه: درصورت اختلاط با سایر کودها و سموم ،ابتدا آزمایش درسطح محدود ادامه مطلب را بخوانید

سیترال آمینو کلسیم

۸ اسفند ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۲ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-حاوی کلسیم کلات شده با آمینواسید ۲-افزایش قابلیت جذب کلسیم ۳-دارای مواد ریز مغذی طبیعی مانند نیتروژن پیشنهاد مصرف : محصولات زراعی محصولات باغی و گلخانه ای محلول پاشی برگی توجه: خودداری از اختلاط این کود با سموم علف کش،ترکیبات مسی و سولفات پتاسیم در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و سموم ،ابتدا آزمایش ادامه مطلب را بخوانید

کود سیترال ۲۰-۲۰-۲۰

۸ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۵۹ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-کود مناسب برای تمام گیاهان در تمامی مراحل رشد ۲-مناسب برای محلول پاشی و استفاده در انواع سیستم های آبیاری ۳-صد در صد قابل حل در آب و قابل جذب از ریشه و برگ پیشنهاد مصرف: برای رختان میوه،گیاهان صنعتی(چغندر،پنبه،نیشکر)،سبزیجات و صیفی جان،غلات و دانه های روغنی،گل و گیاه زینتی،گیاهان علوفه ای،پسته   توجه: در صورت ادامه مطلب را بخوانید

کود سیترال ۳۶-۱۲-۱۲

۸ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۴۳ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-افزایش عملکرد و انبار داری محصول ۲-افزایش مقاومت گیاه به استرس های محیطی(خشکی،سرمازدگی) ۳-مقاوم سازی گیاه در مقابل عوامل بیماری زا و آفات ۴-مانع از گرسنگی پنهان گیاه به علت مقادیر بالای پتاسیم ۵-دارای حداکثر جذب از ریشه ۶-فاقد کلر و سدیم پیشنهاد مصرف: برای رختان میوه،گیاهان صنعتی(چغندر،پنبه،نیشکر)،سبزیجات و صیفی جان،غلات و دانه های روغنی،گل و ادامه مطلب را بخوانید