دسته بندی: مواد همراه

سیترال اکتیواتور

۱۹ فروردین ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۷ توسط مدیر سایت

سیترال اکتیواتور، حاوی الکل اتوکسیله­ شده می باشد که باعث ایجاد خاصیت پخش­کنندگی، چسبندگی، خیس­کنندگی شده و همچنین دارای ویژگی ضد کف می­باشد که به صورت محلول پاشی برگی مورد استفاده قرار میگیرد. سیترال اکتیواتور، به علت دارا بودن اسیدهای چرب اتوکسیله باعث انحلال لایه مومی سطح برگ به­منظور افزایش جذب حشره­کش­ها و نیز کودهای شیمیایی و نیز ادامه مطلب را بخوانید

تیمول

۱۹ فروردین ۱۳۹۷ در ۹:۵۰ توسط مدیر سایت

ویژگی ها:      قابلیت افزایش دوام و کارایی آفت­کش­ها و کودهای مایع در استفاده همزمان       کاهش دهنده کشش سطحی محلول­های سمی و مودهای مایع و در نتیجه پخش بهتر آنها روی برگ        تنظیم کننده و کاهش دهنده pH به منظور تاثیر بیشتر آفت­کش­ها        دارا بودن پتاسیم و ازت ادامه مطلب را بخوانید

سیترال pH

۹ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۵۵ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱- تنظیم کننده اسیدیته محلول تانک محلول پاشی ۲-افزایش پایداری سموم و کودهای شیمیایی در محلول های ابی ۳-کف زایی در تانک سم پاشی ۴-دارای نشانگرتنظیم pHآب محلول پاشی ۵-پخش یکنواخت محلول در سطح برگ های گیاه پیشنهاد مصرف: اهب های pH8 به بالا آب هایی با pHبین ۶/۵ تا۸   توجه: باتوجه به اسیدیته متفاوت ادامه مطلب را بخوانید

سیترال محلول پاشی

۸ اسفند ۱۳۹۶ در ۸:۴۰ توسط مدیر سایت

ویژگی ها: ۱-قابلیت استفاده در ۀب های شور و سخت ۲-افزایش دوام و کارایی سموم و کودهای مایع در استفاده همزمان ۳-کاهش دهنده کشش سطحی محلول های سمی و کود های مایع و در نتیجه پخش بهتر آنها روی ۴-تنظیم کننده و کاهش دهنده pHجهت تاثیر بهتر آفت کش ها ۵-قابلیت حلالیت لایه مومی جلد بدن آفات مکنده ادامه مطلب را بخوانید