دسته بندی: روغن امولسیون شونده

روغن امولسیون شونده

۸ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۰۵ توسط مدیر سایت

  ویژگی ها : ماده موثره :روغن معدنی و گیاهی با درجه سولفوناسیون ۹۲% به میزان ۸۰% مواد همراه ۲۰ درصد پیشنهاد مصرف: مقدار و زمان مصرف نام آفت نام محصول زمستان۱/۵-۱ درصد قبل از تورم جوانه ها وبهاره با نظر کارشناس کنه قرمز،کنه زردشرقی،سپردارها،شپشک های مومی و نرم تن ها مرکبات زمستان۲/۵-۲ درصد قبل از تورم جوانه ادامه مطلب را بخوانید