دسته بندی: سم

روغن امولسیون شونده

۸ اسفند ۱۳۹۶ در ۹:۰۵ توسط مدیر سایت

روغن امولسیون شونده ولک : این ترکیب در بازار با نام تجاری روغن ولک وجود دارد و از ۸۰% روغن ، ۱۸% آب و ۲% امولسیفایر تشکیل شده و درجه سولفوناسیون آن ۹۲ درصد است. این ترکیب به منظور کنترل بسیاری از آفات در کشاورزی بکار می رود. استفاده از امولسیون روغن و آب موجب می شود که ادامه مطلب را بخوانید