دسته بندی: پایگاه دانش

مقالات علمی

۱۴ فروردین ۱۳۹۷ در ۱۲:۰۲ توسط مدیر سایت

یکی از مشکلات جدی باغداران، از بین بردن علف های هرز می باشد. علف های هرز با ایجاد رقابت برای بدست آوردن آب و غذا و همچنین با میزبانی برخی از آفات مانند سن ها مشکلاتی را برای باغداران ایجاد می کنند. سالانه هزینه های زیادی نظیر هزینه نیروی کارگری، هزینه ماشینی و هزینه خرید انواع سموم به ادامه مطلب را بخوانید